Przelew bezpośrednio na konto dewelopera kwoty pieniężnej, która jest przeznaczona dla najbliższej rodziny, jest zwolniona z podatku od darowizn.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargi kasacyjne dyrektora izby skarbowej w sprawie darowizn w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej. Sąd uznał, że wpłata pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera na rzecz obdarowanego jest wpłatą na jego konto. W ocenie NSA rachunek bankowy nabywcy, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), to nie tylko jego konto osobiste.
Jak podkreślił sędzia NSA Grzegorz Borkowski, spornego przepisu nie można interpretować w sposób prowadzący do absurdu. Celem wprowadzenia zwolnienia było zabezpieczenie i wsparcie najbliższej rodziny. Wymóg przekazywania darowizn pieniężnych za pośrednictwem konta miał na celu jedynie uszczelnienie systemu. Jest to kwestia techniczna związana z dokumentowaniem.
Zdaniem NSA celem ustawodawcy nie było wspieranie banków, zmuszanie podatników do otwierania kont i płacenia prowizji.
– Wąska interpretacja pojęcia konto obdarowanego oznaczałaby, że z prawa do zwolnienia nie mogą skorzystać osoby, które w ogóle nie mają konta, np. małe dzieci – argumentował Grzegorz Borkowski.Dlatego sąd uznał, że dla skorzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia, czy pieniądze zostaną przekazane dwoma przelewami czy jednym. Ważne jest to, że zostaną one wpłacone za pośrednictwem banku czy poczty na rzecz obdarowanego.
Spór w sprawie dotyczył 100 tys. zł darowizny, jaką podatnik otrzymał na mieszkanie od członka najbliższej rodziny. Podatnik złożył w terminie zgłoszenie SD-Z1 (obecnie jest to SD-Z2). Fiskus uznał, że obdarowany musi zapłacić podatek. Powodem było to, że darczyńca przelał pieniądze bezpośrednio na konto dewelopera, z którym obdarowany podpisał umowę.
To pierwsze tego rodzaju wyroki NSA, jednak należy się spodziewać, że jasna argumentacja w nich zawarta przekona inne składy orzekające w podobnych sprawach.
Wyroki są prawomocne.
Sygn. akt II FSK 1952/08 i II FSK 2018/08