Przelew bezpośrednio na konto dewelopera kwoty pieniężnej, która jest przeznaczona dla najbliższej rodziny, jest zwolniona z podatku od darowizn.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wczoraj skargi kasacyjne dyrektora izby skarbowej w sprawie darowizn w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej. Sąd uznał, że wpłata pieniędzy bezpośrednio na konto dewelopera na rzecz obdarowanego jest wpłatą na jego konto. W ocenie NSA rachunek bankowy nabywcy, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), to nie tylko jego konto osobiste.
Jak podkreślił sędzia NSA Grzegorz Borkowski, spornego przepisu nie można interpretować w sposób prowadzący do absurdu. Celem wprowadzenia zwolnienia było zabezpieczenie i wsparcie najbliższej rodziny. Wymóg przekazywania darowizn pieniężnych za pośrednictwem konta miał na celu jedynie uszczelnienie systemu. Jest to kwestia techniczna związana z dokumentowaniem.