Dochody lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy uzyskane w związku z udziałem w bezpłatnych szkoleniach z opieki paliatywnej i hospicyjnej mają być zwolnione z podatku dochodowego (PIT) - przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów.

"Rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych przez lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy i pielęgniarek w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek na stronie internetowej resortu finansów.

Ministerstwo wyjaśnia, że w sprawie zwolnienia z PIT nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od fundacji organizującej szkolenia dotyczące opieki paliatywnej i hospicyjnej zwrócił się do resortu Rzecznik Praw Obywatelskich. W wystąpieniu RPO podał przykład szkoleń organizowanych przez Fundację Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Ponadto Rzecznik powołał się na Rekomendację Rady Europy, w której zalecono podjęcie działań koniecznych dla opracowania ram dla spójnych i wszechstronnych narodowych regulacji prawnych w zakresie opieki paliatywnej.

MF podkreśla, że celem działań medycyny paliatywnej nie jest wyleczenie, ale złagodzenie objawów choroby, eliminowanie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych. "Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne" - napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem resortu dochody budżetu państwa byłyby niższe o ok. 51 tys. zł, a jednostek samorządu terytorialnego ok. 49 tys. zł, gdyby projekt wszedł w życie

Resort przyjmuje, opierając się na danych z Ministerstwa Zdrowia, że wartość nieodpłatnych świadczeń osiągniętych przez lekarzy i pielęgniarki uczestniczących w bezpłatnych szkoleniach z opieki paliatywnej i hospicyjnej wyniosła w 2008 r. 245 tys. zł. Podatek od tych świadczeń może wynieść od 44,1 tys. zł (przy stawce 18 proc.) do 78,528 zł (przy stawce 32 proc.).

"Przyjmując powyższe dane oraz uwzględniając ewentualny wzrost cen szkoleń, można założyć, iż maksymalny koszt zaniechania poboru podatku wyniesie w skali roku podatkowego ok. 100 tys. zł" - szacuje MF.

Zdaniem resortu dochody budżetu państwa byłyby niższe o ok. 51 tys. zł, a jednostek samorządu terytorialnego ok. 49 tys. zł, gdyby projekt wszedł w życie.

MF proponuje, by rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia i miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.