Jeśli pracownik jest kierowany przez szefa na obowiązkowe szkolenie podnoszące jego kwalifikacje, wartość takiego szkolenia nie będzie przychodem pracownika.
Pracodawca planuje wysłanie swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia.
– Czy powinienem opodatkować wartość opłat za takie kształcenie – pyta pan Adam z Radomia.
W przypadku kształcenia pracownika, które jest finansowane przez pracodawcę przede wszystkim należy się zastanowić, czy po stronie pracownika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Kamil Skomorowski, doradca podatkowy z Accreo Taxand, podkreśla, że wydaje się, że np. w sytuacji, w której pracownik jest kierowany na obowiązkowe szkolenie na podstawie polecenia służbowego, nie powinno w ogóle być mowy o przychodzie. Po stronie pracownika nie powstaje bowiem nieodpłatne świadczenie, które mogłoby stanowić jego przychód – wykonuje on jedynie swoje obowiązki służbowe.
– Inaczej może być w sytuacji, w której pracownik sam decyduje się na odbycie szkolenia, którego koszty są refundowane przez pracodawcę – ostrzega Kamil Skomorowski.
Zdaniem eksperta niezależnie od powyższego art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewiduje zwolnienie dla świadczeń przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (z pewnymi wyjątkami).
– Za odrębne przepisy należy uznać stosowne regulacje kodeksu pracy (art. 1031 – 1036) – wymienia Kamil Skomorowski. Zgodnie z nimi pracodawca może pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przyznać dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.