Jeśli pracownik jest kierowany przez szefa na obowiązkowe szkolenie podnoszące jego kwalifikacje, wartość takiego szkolenia nie będzie przychodem pracownika.
Pracodawca planuje wysłanie swoich pracowników na studia podyplomowe i szkolenia.
– Czy powinienem opodatkować wartość opłat za takie kształcenie – pyta pan Adam z Radomia.