Klub sportowy wypłacający sędziom wynagrodzenie za mecz piłkarski poza umową o pracę, które nie przekracza 200 zł w miesiącu, pobiera 18-proc. PIT. Wynagrodzenia takiego klub, jako płatnik, nie wykazuje w PIT-11.
Klub sportowy wypłaca sędziom poza umową o pracę wynagrodzenie za prowadzenie meczy. Kwota za każdy mecz nie przekracza 200 zł. Klub nie wie, czy takie wynagrodzenie należy opodatkować zryczałtowanym, 18-proc. PIT.
Wynagrodzenia sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, jeśli nie są osiągane na podstawie umowy o pracę, zazwyczaj zaliczane są podatkowo do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Począwszy od 2009 roku, tego typu przychody, jeśli ich suma określona w umowie lub w umowach zawartych z sędzią niebędącym pracownikiem klubu z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego klubu płatnika 200 zł, opodatkowane są podatkiem w wysokości 18 proc. Michał Grzybowski, doradca podatkowy, dyrektor w Ernst & Young, wskazuje, że nie mają do tego przychodu zastosowania koszty uzyskania przychodów. Jest to podatek zryczałtowany, którego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Kluczową kwestią do ustalenia jest zatem, czy suma należności wynikająca z umowy zlecenia pomiędzy sędzią a klubem płatnikiem przekracza w ciągu miesiąca 200 zł. Jeżeli tak, to – jak podpowiada Michał Grzybowski – przychody sędziego, będącego polskim rezydentem podatkowym, łączą się z innymi przychodami i zastosowanie do nich będą miały progresywne stawki podatkowe 18 i 32 proc. W takiej też sytuacji klub płatnik powinien był do 1 marca 2010 r. przesłać sędziemu i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu informację PIT-11.