Małżonkowie mogą w rocznym PIT wykorzystać podwójny limit ulgi internetowej – 1520 zł, gdy razem taki wydatek faktycznie ponieśli.
Mąż i żona chcą się wspólnie rozliczyć z fiskusem za 2009 rok. Posiadają faktury potwierdzające opłacenie wydatków na internet w wysokości 683 zł, na których widnieją nazwiska męża i żony.
– Czy przy rozliczeniu wspólnym kwotę 683 zł należy podwoić – co w sumie da 1366 zł – którą następnie można odliczyć od dochodu – pyta pan Marek z Warszawy.
Niestety, takie wyliczenie ulgi internetowej jest niedopuszczalne.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Limit ten przysługuje obojgu małżonkom. Odliczenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy podatnicy będą posiadać faktury VAT wystawione na swoje nazwiska, które potwierdzą wysokość poniesionych wydatków na sieć.
Oznacza to, że zarówno mąż, jak i żona – którzy posiadają faktury za internet – mogą od swojego dochodu odliczyć po 760 zł. Warunek? Każde z nich musi wydać na internet 760 zł. Jeśli, tak jak w przykładzie naszego czytelnika, wydatki na internet obojga małżonków wyniosły 683 zł, to małżonkowie tylko taką kwotę mogą odliczyć od dochodu. Mogą to zrobić albo odliczając te wydatki od dochodu jednego z nich, albo proporcjonalnie do poniesionych wydatków, albo po połowie. Aby mąż i żona w rocznym PIT mogli odliczyć 1366 zł (2 x 683 zł), taką kwotę małżonkowie musieliby wydać na internet w 2009 roku.
Trzeba pamiętać, że bez względu na formę faktur VAT, jak i sposób ich opłacenia, na żądanie organu podatkowego małżonkowie będą zobowiązani przedstawić dowody poniesienia wydatków internetowych.
Ważne
W rozliczeniu 2008 roku z ulgi internetowej skorzystało prawie 3,2 mln podatników, którzy odliczyli z tego tytułu 1,8 mln zł. Przeciętna kwota odliczenia wyniosła 578 zł
51 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok