Małżonkowie mogą w rocznym PIT wykorzystać podwójny limit ulgi internetowej – 1520 zł, gdy razem taki wydatek faktycznie ponieśli.
Mąż i żona chcą się wspólnie rozliczyć z fiskusem za 2009 rok. Posiadają faktury potwierdzające opłacenie wydatków na internet w wysokości 683 zł, na których widnieją nazwiska męża i żony.
– Czy przy rozliczeniu wspólnym kwotę 683 zł należy podwoić – co w sumie da 1366 zł – którą następnie można odliczyć od dochodu – pyta pan Marek z Warszawy.