Ministerstwo Finansów uważa, że tylko jeden z małżonków może korzystać z ulgi internetowej, gdy wyłącznie na jego imię i nazwisko wystawione są faktury.
Małżonkowie, którzy posiadają faktury za internet wystawione na każdego z nich, mogą skorzystać z odliczenia ulgi internetowej w podwójnej wysokości, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16754/10). Takie jest też stanowisko organów podatkowych.
Tymczasem zdaniem niektórych sądów administracyjnych małżonkowie, którzy pozostają we wspólności majątkowej, razem mieszkają, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i korzystają z internetu, mogą oddzielnie skorzystać z tego odliczenia, również w sytuacji gdy na fakturze są dane tylko jednego z nich (por. wyrok WSA w Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 127/08, wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 575/09).