Podatnik, który otrzymał od pracodawcy wypełniony PIT-40, zachowuje prawo do samodzielnego rozliczenia podatkowego. Takie zeznanie zastąpi PIT-40.
Pracodawcom na wypełnienie i przesłanie rocznego obliczenia podatku swoich pracowników zostało niecałe dwa tygodnie. Najpóźniej 1 marca 2010 r. muszą sporządzić PIT-40 za 2009 rok i przesłać go pracownikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym. Oczywiście taki obowiązek spoczywa tylko na tych płatnikach, którzy przed 10 stycznia otrzymali od podatników oświadczenie PIT-12.
Podatnik, któremu płatnik wypełni PIT-40, nie ma już żadnych obowiązków rozliczeniowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik będzie chciał rozliczyć się samodzielnie.
Wtedy powinien wypełnić roczny PIT na odpowiednim druku, np. dochody z pracy wykazuje się w PIT-37, i przesłać go do urzędu skarbowego. Które zeznanie fiskus uzna za właściwe – płatnika czy podatnika? Właściwe będzie zeznanie indywidualne podatnika.
Przykład 1
Ulgi w rocznym PIT
Pracodawca wystawił PIT-40, ale podatniczka przypomniała sobie, że może skorzystać z ulgi internetowej i chce samodzielnie wypełnić roczny PIT. Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu PIT za 2009 rok?
Podatnik ma prawo do skorzystania z pewnych ulg podatkowych w rozliczeniu PIT za 2009 rok. Ulgi występujące jako odliczenia od dochodu to: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulga na krew; ulga rehabilitacyjna; ulga z tytułu używania internetu; ulga na nabycie nowych technologii (dla przedsiębiorców). W ramach praw nabytych podatnicy mogą również korzystać z ulgi odsetkowej.
Druga grupa ulg to odliczenia od podatku. Tu poza odliczeniem składki zdrowotnej podatnicy, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Jeśli chodzi o składki ZUS, to podatnicy, którzy w roku podatkowym opłacali składki ubezpieczeniowe, mogą uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Składki społeczne odliczane są od dochodu w pełnej wysokości. Natomiast składki zdrowotne odlicza się od podatku, ale kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.
Korzystając z ulg podatkowych, trzeba pamiętać, że do zeznań rocznych trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach to PIT/O.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy mimo otrzymania PIT-40 można się rozliczyć samodzielnie.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Oświadczenia PIT-12

- Rocznego PIT-40

- Możliwości indywidualnego rozliczenia przez podatnika, pomimo złożenia przez płatnika PIT-40