Rafał Chmielewski

prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego

Rozliczenie dochodów zagranicznych w deklaracji PIT-36 jest skomplikowane. Aby prawidłowo wyliczyć wartość podatku, trzeba sięgnąć do wielu przepisów zlokalizowanych w różnych miejscach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwagą się z nimi zapoznać. Dodatkowo, jeżeli podatnik zamierza rozliczyć swoją zaległość podatkową, musi się liczyć z tym, że przepisy podatkowe w poszczególnych latach miały inne brzmienie. Nie dziwi więc fakt, że podatnicy w swoich rozliczeniach zagranicznych dochodów robią błędy, które stale dotyczą tych samych zagadnień.

Jedną z typowych pomyłek jest nieprawidłowe przeliczenie na złote zagranicznych przychodów i zapłaconych tam podatków. Trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwiema ważnymi regułami.

Jeżeli podatnik korzystał z usług banku, pod uwagę bierze on – ogłoszony przez ten bank – kurs sprzedaży złotego w dniu, w którym otrzymał wynagrodzenie, albo też postawiono mu je do jego dyspozycji. W każdym innym przypadku, tzn. jeżeli bank ten nie ogłasza kursu walut, albo jeżeli stosuje w ciągu dnia różne kursy tej samej waluty i nie ma możliwości ustalenia, po jakim kursie dziennym bank ten sprzedaje złote, albo też jeżeli podatnik nie korzysta w ogóle z usług banku – zastosowanie znajduje kurs średni waluty, ogłoszony przez NBP, z dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dzień otrzymania wynagrodzenia.

Te same zasady przeliczania walut obcych na złote obowiązują przy przeliczaniu wartości zapłaconego za granicą podatku.