Biuro maklerskie przysłało podatnikowi PIT-8C za 2009 rok. Wyliczenia podatnika dotyczące transakcji na papierach wartościowych nie zgadzają się z kwotami wykazanymi w druku.

– Czy mogę wystąpić do biura o korektę – pyta pan Roman z Katowic.

Tak. Podatnik może wystąpić o korektę PIT-8C, jeśli jego zdaniem kwoty wykazane w formularzu nie zgadzają się z jego wyliczeniami.

Informacje w PIT-8C dotyczące przychodów giełdowych wystawianie przez biura maklerskie powinny być sporządzone w sposób profesjonalny, tj. niebudzący zastrzeżeń. Zawsze jednak, a w szczególności w przypadku nietypowych transakcji, mogą pojawić się błędy. Jeśli inwestor, który otrzymał PIT-8C za transakcje sprzedaży w 2009 roku, ma wątpliwości co do prawidłowego obliczenia przez biuro przychodów i kosztów uzyskania przychodu, może zwrócić się do biura o weryfikację wykazanych kwot. W praktyce rozliczeniowej, jeśli podatnik ma rację, to biura maklerskie dokonują korekty PIT-8C i przesyłają korektę pierwotnego druku do podatnika i do urzędu skarbowego.

Podatnik może też indywidualnie dokonać odpowiedniej korekty w rocznym zeznaniu PIT-38, jednak w większości przypadków organy podatkowe podczas weryfikacji prawidłowości składanych zeznań większą wagę przywiązywać będą do treści informacji PIT-8C.

Podstawa prawna

Art. 30b, art. 39 ust. 3, art. 45 ust.1, ust. 1a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).