Inwestor, który ma wątpliwości co do prawidłowości kwot wykazanych w PIT-8C przez biuro maklerskie, może wystąpić o korektę druku.
Biuro maklerskie przysłało podatnikowi PIT-8C za 2009 rok. Wyliczenia podatnika dotyczące transakcji na papierach wartościowych nie zgadzają się z kwotami wykazanymi w druku.
– Czy mogę wystąpić do biura o korektę – pyta pan Roman z Katowic.