Podatnicy, którzy będą rozliczać swoje przychody w PIT-28, mogą uwzględnić w nich niemal wszystkie ulgi podatkowe zawarte w ustawie o PIT. Ryczałtowiec nie skorzysta jednak ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz z ulgi na dziecko.

Czy ryczałtowcy korzystają z ulg podatkowych

Podatnik będzie po raz pierwszy składał PIT-28 za 2009 rok. Czy przepisy pozwalają mu na skorzystanie z ulg podatkowych?
TAK Podatnik uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem może odliczyć od przychodów m.in. wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o PIT.
Zatem ryczałtowiec ma prawo do skorzystania z praktycznie każdej ulgi, która znajduje się w ustawie o PIT, nie może jednak skorzystać z ulgi na dziecko i wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody, opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.
Podstawa prawna
Art. 11 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można przekazać 1 proc. ryczałtu

Czy w PIT-28 ryczałtowiec uwzględni ulgę abolicyjną

Czy prywatny najem daje prawo do wspólnego PIT

Czy od przychodu można odjąć wydatki internetowe

Czy od ryczałtu odlicza się zapłacone składki ZUS

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Z jakich ulg skorzysta ryczałtowiec w PIT-28