Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskane przychody rozliczali ryczałtem ewidencjonowanym, najpóźniej 1 lutego 2010 r. muszą złożyć w urzędzie skarbowym roczne zeznanie PIT-28. Pomyłkę w PIT-28 można naprawić, składając jego korektę.

Czy urząd musi potwierdzić przyjęcie PIT

Podatniczka zamierza złożyć PIT-28 osobiście w urzędzie skarbowym. Czy urzędnik w kancelarii urzędu ma obowiązek potwierdzić, że PIT-28 został złożony?
NIE Urzędnik nie ma takiego obowiązku, ale może to zrobić i zazwyczaj robi. Warto więc do urzędu skarbowego zabrać kopię składanej deklaracji i poprosić o potwierdzenie jej złożenia. Urzędnik przybije na kopii deklaracji datę przyjęcia. To będzie poświadczenie, że tego dnia złożyliśmy deklarację w urzędzie.
Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak szybko złożyć lub skorygować roczne zeznanie PIT-28