Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczny PIT-28. Ostatnim dniem na wysłanie PIT-28 za 2009 rok jest poniedziałek 1 lutego 2010 r. Podatnicy, którzy zapomną o terminowym rozliczeniu z fiskusem, zostaną ukarani.
Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą teraz złożyć PIT-28. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców płacących ryczałt od przychodów firmowych, jak i podatników rozliczających ryczałt z najmu.
Na wypełnienie i przesłanie PIT-28 za 2009 rok podatnicy mają czas do 31 stycznia 2010 r. Jednak 31 stycznia w tym roku to niedziela. Dlatego ostatnim dniem na rozliczenie ryczałtu jest poniedziałek 1 lutego. Najpóźniej przed północą tego dnia trzeba wysłać zeznanie za pośrednictwem Poczty Polskiej, aby zostało uznane za złożone w ustawowym terminie. Tylko wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej, datą złożenia zeznania będzie data ze stempla pocztowego. Jeśli wybierzemy innego operatora, datą złożenia deklaracji będzie dzień wpływu pisma do urzędu skarbowego. Warto o tym pamiętać. Nawet jednodniowe spóźnienie grozi sankcjami karnymi skarbowymi.

Kto składa PIT-28

Obowiązek dokonania rozliczenia podatku dochodowego w PIT-28 mają osoby fizyczne objęte ryczałtem. Jak wymienia Ewelina Lelito, starszy konsultant w BDO, są to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-28 składają również podatnicy osiągający przychody z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej firmy, oraz podatnicy, którzy otrzymali bądź którym zostały postawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz otrzymali świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia z tytułu wskazanych umów.Kiedy załączniki

Ryczałtowcy składają swoje rozliczenie na PIT-28 i, w zależności od potrzeb, wybrane załączniki: PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT-2K, PIT/D. Michał Cielibała, doradca podatkowy z Biura Rachunkowego Biurex w Kielcach, mówi, że zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.
– Ryczałt, jako forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, pozbawia podatnika możliwości rozliczenia pozostałych dochodów wspólnie z małżonkiem – podpowiada Michał Cielibała.
Przypomina też, że osoby samotnie wychowujące dzieci nie mogą dokonać preferencyjnego rozliczenia. Najem opodatkowany w formie ryczałtu nie odbiera podatnikom prawa do preferencyjnego rozliczenia pozostałych dochodów.
– Podatnicy, którzy wybrali ryczałt z działalności, a nie uzyskali żadnych przychodów, nie są zwolnieni z obowiązku złożenia PIT-28 – argumentuje Michał Cielibała.

Co w deklaracji

W zeznaniu PIT-28 podatnicy muszą wykazać przychody uzyskane w zakończonym roku podatkowym z poszczególnych typów działalności objętych ryczałtem. Według Adriana Artowicza, doradcy podatkowego w ECDDP, przy wypełnianiu PIT-28 istotne znaczenie ma zastosowanie do deklarowanych przychodów odpowiedniej stawki podatku. Ponadto w zeznaniu należy wykazać przysługujące podatnikowi odliczenia od przychodów czy odliczenia od ustalonej kwoty ryczałtu.
Z kolei Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zwraca uwagę, że w PIT-28 ryczałtowcy mogą uwzględnić praktycznie wszystkie ulgi i odliczenia, jakie w swoich zeznaniach uwzględniają podatnicy rozliczający się według skali PIT. Poza typowymi ulgami, np. internetową, rehabilitacyjną, ryczałtowcy mogą w zeznaniu odliczyć też składki ZUS.
Ryczałtowcy nie mają natomiast prawa do skorzystania z ulgi na dziecko – wymienia Katarzyna Bieńkowska.Jaki termin

PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia. Jarosław Ziobrowski, ekspert w kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr, wskazuje, że w 2010 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, a więc podatnicy mogą złożyć deklaracje do 1 lutego.
– Termin ten jest terminem prawa materialnego. Oznacza to, że takiego terminu nie można przywrócić. Można natomiast wnioskować do właściwego organu podatkowego o jego odroczenie. Należy to zrobić przed jego upływem oraz pamiętać o tym, że organy podatkowe niestety rzadko na to się godzą – ostrzega Katarzyna Bieńkowska.
Jarosław Ziobrowski podkreśla, że wypełniając zeznanie, należy sprawdzić, czy uwzględnione zostały wszystkie przychody. W przypadku zmiany danych należy złożyć wniosek aktualizacyjny. Należy także pamiętać o wypełnieniu załączników oraz podpisaniu deklaracji (bez podpisu deklaracja jest nieważna). Warto również sprawdzić poprawność wpisanego NIP.
– W razie wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji podatnicy mogą skorzystać z dostępnych programów komputerowych albo uzyskać stosowną pomoc w Krajowej Informacji Podatkowej – podpowiada Jarosław Ziobrowski.
Niezłożenie PIT-28 w terminie może spowodować powstanie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Dla kogo kara

Według Jarosława Ziobrowskiego, karze grzywny podlega podatnik, który ujawnia podstawę opodatkowania, lecz nie składa w terminie deklaracji. Kara grzywny wymierzana jest, co do zasady, w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
– Płaca minimalna w 2010 roku wynosi 1317 zł, a więc najniższa kara za niezłożenie w terminie PIT-28 wyniesie 131,70 zł – podaje Jarosław Ziobrowski.
Według Katarzyny Bieńkowskiej w przypadku braku zapłaty podatku powstanie także obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (obecnie 10 proc. w skali roku).
4 dni zostały do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok
92 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok
Na wypełnienie i przesłanie PIT-28 za 2009 rok podatnicy mają czas do 31 stycznia 2010 r. Jednak 31 stycznia w tym roku to niedziela. Dlatego ostatnim dniem na rozliczenie ryczałtu jest poniedziałek 1 lutego. / DGP