Ostra zima i intensywne opady śniegu zmusiły wiele osób do zwiększenia nakładów na odśnieżanie budynków. Usługa odśnieżania to koszt nawet kilkunastu tysięcy złotych. Pojawia się więc pytanie, czy firma poniesione na ten cel wydatki zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Jak tłumaczy Barbara Werner, młodszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) lub w art. 23 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

– Wydatki ponoszone w związku z usuwaniem zalegającego na dachach śniegu są związane z eksploatacją budynku. Odśnieżanie dachu ma na celu zarówno utrzymanie budynku w stanie umożliwiającym jego prawidłowe wykorzystywanie, jak i zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w jego obrębie i jest obowiązkiem nałożonym na właścicieli budynków na mocy przepisów prawa – stwierdza Barbara Werner.

Dodaje, że obowiązek zrzucania śniegu z dachu czy zbijania sopli został określony w ustawie – Prawo budowlane.

– Przez pojęcie zapewnienie bezpiecznego użytkowania rozumie się m.in. obowiązek usuwania zalegającego na dachu śniegu. Jego ciężar może prowadzić do nadmiernych obciążeń konstrukcji, czego efektem może być uszkodzenie budynku. Wydatki związane z odśnieżaniem dachu stanowią więc koszt uzyskania przychodów – argumentuje Barbara Werner.

Ważne

Organy podatkowe pozytywnie wypowiadały się o możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odśnieżaniem