Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą związaną z odśnieżaniem ulic, dachów itp., powinni starannie skalkulować wysokość poniesionych kosztów w stosunku do oczekiwanych przychodów. Jednym z elementów kalkulacji jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania.

Gdy podatnik zdecyduje się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie płacił podatek określony jako procent od przychodu. Stawka ryczałtu właściwa dla usług odśnieżania to 8,5 proc. Przy ryczałcie nie można jednak rozliczyć poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

– Jeżeli marża na tych usługach jest niewysoka oraz wystąpiły wysokie wydatki inwestycyjne na początku działalności, to wybór tej formy opodatkowania nie jest zasadny. Zaletą ryczałtu jest uproszczona ewidencja księgowa – wyjaśnia Artur Oleś, doradca podatkowy, wiceprezes KSK Doradcy.

Dodatkowo, wybierając ryczałt, nie rozliczymy się wspólnie z małżonkiem.

Wybór rozliczenia na zasadach ogólnych może być jednak korzystniejszy. Mimo że przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, to podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód (można uwzględniać koszty uzyskania przychodów). Podatek płaci się według skali podatkowej 18 proc. i 32 proc. w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Takie rozliczenie daje możliwość skorzystania z ulg np. na dzieci oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Natomiast wybór podatku liniowego może być korzystny dla tych osób, które przewidują osiąganie znacznych przychodów. Rozliczenie jest podobne jak na zasadach ogólnych. Stawka wynosi 19 proc. niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów (bez możliwości jednak skorzystania z ulg).