W okresie zimowym podatnicy mogą się zdecydować na założenie działalności gospodarczej związanej z odśnieżaniem ulic, dachów itp. Od przyszłego roku podwyższona zostanie stawka VAT na tego rodzaju usługi. Jednak możliwe jest też skorzystanie ze zwolnienia od podatku.

Jak wyjaśnia Artur Oleś, doradca podatkowy, wiceprezes KSK Doradcy, przedsiębiorcy uzyskujący niewielkie przychody z odśnieżania (w 2010 roku do 100 tys. zł w proporcji do czasu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym) mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dotyczy to mikroprzedsiębiorców zatrudniających kilku pracowników.

– Skutkuje to korzystnymi konsekwencjami dla tych klientów niemogących rozliczyć VAT, ponieważ nie ponoszą oni ciężaru ekonomicznego tego podatku. Klientowi należy wystawić tylko rachunek – dodaje Artur Oleś.

W przypadku przekroczenia przez przedsiębiorców obrotu granicznego stają się oni podatnikami VAT zobowiązanymi do wystawiania faktur z wyszczególnieniem kwoty należnego podatku do zapłaty. W 2011 roku limit ten będzie wynosił 150 tys. zł.

Artur Oleś zwraca też uwagę, że bycie podatnikiem VAT jest także pozytywne dla przedsiębiorcy z uwagi na fakt, że może on odliczyć podatek naliczony od zakupu materiałów.

Przedsiębiorca zwolniony podmiotowo z VAT takiej możliwości nie ma.

Od 1 stycznia 2011 r. stawka VAT na usługi odśnieżania wyniesie 8 proc. Obecnie właściwą stawką jest 7 proc. Zmiana tej stawki związana jest z nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej, która została uchwalona 25 listopada i czeka na podpis prezydenta. Zgodnie ze stosowaną od przyszłego roku nową PKWiU z 2008 roku usługi odśnieżania dla celów rozliczenia VAT będą sklasyfikowane jako usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu (81.29.13.0).