Podatnik, który w 2009 roku przekazał darowiznę organizacji pożytku publicznego, może uwzględnić ją w rocznym PIT. Dodatkowo takie organizacje można wesprzeć 1 proc. podatku.

Czy 1 proc. podatku przekaże urząd skarbowy

Studentka będzie po raz pierwszy składać zeznanie podatkowe. Chce oddać 1 proc. swojego podatku organizacji pożytku publicznego, która pomaga bezdomnym zwierzętom. Czy 1 proc. podatku przekaże urząd skarbowy?
Tak
Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego na wniosek podatnika przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego: 1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Zatem podatnik w rocznym PIT wskazuje tylko nazwę organizacji, której chce przekazać 1 proc. podatku, oraz jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reszty formalności dokonuje już naczelnik urzędu skarbowego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekazać darowiznę organizacji pożytku publicznego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy organizacja odpowiada za numer konta bankowego
- Czy darowiznę z 2010 roku można już odliczyć
- Czy odliczenie darowizn jest limitowane
- Czy wniosek składa się w zeznaniu rocznym
- Czy organizacja otrzyma dane o podatniku