Naczelnicy urzędów skarbowych zawiesili wprowadzanie do systemu zeznań za 2009 rok z wpłatami 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, których nie ma w bazie urzędowej. Resort finansów zabrania takich praktyk.
Urzędy skarbowe mają kłopoty z wprowadzaniem do systemu Poltax zeznań podatkowych za 2009 rok, jeśli w deklaracji podatnik wskazał organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma trafić 1 proc. podatku, a tej organizacji w urzędowym systemie jeszcze nie ma. W takiej sytuacji naczelnicy urzędów skarbowych nakazują zawieszenie wprowadzania zeznań do systemu do czasu pojawienia się danej organizacji w Poltaksie.
Zdaniem Ministerstwa Finansów to błąd. Resort podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi ministra finansów z 26 stycznia 2010 r. dla dyrektorów izb skarbowych pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP) niefigurującym w tzw. słowniku OPP systemu komputerowego Poltax.