Naczelnicy urzędów skarbowych zawiesili wprowadzanie do systemu zeznań za 2009 rok z wpłatami 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, których nie ma w bazie urzędowej. Resort finansów zabrania takich praktyk.
Urzędy skarbowe mają kłopoty z wprowadzaniem do systemu Poltax zeznań podatkowych za 2009 rok, jeśli w deklaracji podatnik wskazał organizację pożytku publicznego, na rzecz której ma trafić 1 proc. podatku, a tej organizacji w urzędowym systemie jeszcze nie ma. W takiej sytuacji naczelnicy urzędów skarbowych nakazują zawieszenie wprowadzania zeznań do systemu do czasu pojawienia się danej organizacji w Poltaksie.
Zdaniem Ministerstwa Finansów to błąd. Resort podkreśla, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi ministra finansów z 26 stycznia 2010 r. dla dyrektorów izb skarbowych pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego (OPP) niefigurującym w tzw. słowniku OPP systemu komputerowego Poltax.
Urzędnicy mają obowiązek wcześniej sprawdzić wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku według stanu na 3 lutego 2010 r. Wykaz ten, prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest wiążącym źródłem informacji o OPP, nadrzędnym także w stosunku do systemu Poltax.
Ponadto Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf. gov.pl. Każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego znajdującej się w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, będzie mógł tam zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów.
Ważne
Poltax to system ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach wykorzystywany w urzędach skarbowych, rozwijany i obsługiwany przez Ministerstwo Finansów