Deklaracje PIT-36 oraz PIT-36L za 2009 rok będzie można wysłać przez internet bez e-podpisu.
Reklama
Ministerstwo Finansów podjęło wczoraj decyzję o zniesieniu e-podpisu do kolejnych zeznań rocznych: PIT-36 i PIT-36L. Oznacza to, że za 2009 rok podatnicy będą przesyłać przez internet bez zbędnych formalności, w tym bez e-podpisu, w sumie pięć rodzajów zeznań: PIT-36 i PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Arkadiusz Kwieciński z biura rachunkowego ARCO zwraca uwagę, że na takie ułatwienie przedsiębiorcy czekali od dawna.
– Zeznania PIT-36 i PIT-36L niewiele różnią się od zeznań rocznych PIT-37, a więc wprowadzenie możliwości przesyłania zeznań przez prowadzących działalność gospodarczą bez e-podpisu oceniam pozytywnie – stwierdza ekspert. Zwraca uwagę na niedogodności związane z systemem e-Deklaracje. Chodzi przede wszystkim o brak możliwości składania korekt zeznań wysyłanych bez e-podpisu.
– Jeśli składam w imieniu klientów deklaracje podpisane e-podpisem, to istnieje możliwość ich korekty również drogą elektroniczną. Złożenie zeznania bez e-podpisu powoduje, że korektę trzeba przesłać na papierze – wyjaśnia Arkadiusz Kwieciński.
Wprowadzenie możliwości korygowania byłoby więc kolejnym krokiem w stronę upowszechnienia e-PIT.
PIT-36 składają podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei na formularzu PIT-36L rozliczają się podatnicy, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według stawki liniowej.