Od 1 stycznia można przesyłać zeznania roczne za 2009 rok przez internet. Zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 prześlemy bez e-podpisu.
Przesyłanie pięciu zeznań PIT przez internet bez bezpiecznego podpisu elektronicznego stało się faktem. Podatnicy mogą korzystać z tej formy przesyłania zeznań za 2009 rok na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 225, poz. 1808). Zgodnie z nim podatnicy, którzy przesyłają PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39, zamiast bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem będą stosowali podpis elektroniczny ustalony w rozporządzeniu. Jako podpis są więc traktowane unikalne cechy osobowe podatnika, czyli: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za 2008 rok. Dane te należy wprowadzić do formularza interaktywnego przed wysłaniem zeznania rocznego do urzędu.
Opublikowane rozporządzenie wprowadza też zmiany w innych formularzach, takich jak np. VAT-7 lub VAT-R. Są to zmiany dostosowawcze i wynikają głównie ze zmian wzorów poszczególnych formularzy.
Przykładowo nowa struktura logiczna formularzy VAT-7, VAT-7D, VAT-7K i VAT-8, VAT-9M wynika ze zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Zmieniono również inne deklaracje: VAT-R, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UEK, VAT-REF, PIT-6, PIT-6L.
W związku ze zmianą przepisów o grach i zakładach wzajemnych, w omawianym rozporządzeniu uchylono przepisy określające wzory deklaracji dla podatku od gier: POG-3A, POG-3C, POG-3D oraz POG-R. Nowe wzory deklaracji dla podatku od gier oraz ich struktury logiczne zostaną określone w późniejszym terminie.
Rozporządzenie w sprawie struktury logicznej wprowadza też nową strukturę logiczną podań: ORD-ZU, ORD-TK oraz ORD-W1. Formularze te zostały rozszerzone o część dotyczącą uzasadnienia przyczyn korekty informacji. Drobne zmiany w przepisach były też przyczyną zmian wzorów i struktur logicznych formularzy: PIT-28, CIT-ST oraz PIT-ZG.