Od 1 stycznia można przesyłać zeznania roczne za 2009 rok przez internet. Zeznanie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 prześlemy bez e-podpisu.
Przesyłanie pięciu zeznań PIT przez internet bez bezpiecznego podpisu elektronicznego stało się faktem. Podatnicy mogą korzystać z tej formy przesyłania zeznań za 2009 rok na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. nr 225, poz. 1808). Zgodnie z nim podatnicy, którzy przesyłają PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39, zamiast bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem będą stosowali podpis elektroniczny ustalony w rozporządzeniu. Jako podpis są więc traktowane unikalne cechy osobowe podatnika, czyli: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za 2008 rok. Dane te należy wprowadzić do formularza interaktywnego przed wysłaniem zeznania rocznego do urzędu.
Opublikowane rozporządzenie wprowadza też zmiany w innych formularzach, takich jak np. VAT-7 lub VAT-R. Są to zmiany dostosowawcze i wynikają głównie ze zmian wzorów poszczególnych formularzy.