Jeśli w 2009 roku podatnik opłacał składki ubezpieczeniowe, będzie mógł uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszą dochód, a składki na ubezpieczenie zdrowotne podatek.
Podatnicy uzyskujący przychody np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej ponoszą w trakcie roku wydatki na składki ubezpieczeniowe. Wypełniając PIT za 2009 rok, będą mogli te składki uwzględnić w odliczeniach podatkowych. Zależnie od rodzaju opłacanej składki podatnik będzie mógł odliczyć je albo od dochodu, albo od podatku.
Przykład 1