Każdy, kto w 2009 roku opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, będzie mógł odliczyć je od swojego dochodu.

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

● zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących,

● potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Reklama
Pamiętaj
Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne nie jest limitowane. Kwota zapłacona w danym roku może być odliczona od dochodu w pełnej wysokości.