Rozmowa z RAFAŁEM CHMIELEWSKIM, ekspertem podatkowym - Osoby pracujące za granicą, które uzyskują dochód z odsetek bankowych, powinny opodatkować go w Polsce. Niewiele osób to zrobiło. Pomocna może być kolejna abolicja.
EWA MATYSZEWSKA
Jednym z problemów, dotykających osoby pracujące za granicą, jest opodatkowanie ich zagranicznych odsetek w Polsce. Dlaczego?
RAFAŁ CHMIELEWSKI*
Trudno powiedzieć. Rozliczenie podatku z tego dochodu nie jest ani trudne, ani pracochłonne.
Z których przepisów wynika obowiązek rozliczenia odsetek w polskim zeznaniu?
Z artykułu 30a ustawy o PIT, przy czym przepis ten obejmuje zarówno odsetki powstałe w kraju, opodatkowane tzw. podatkiem Belki, jak i za granicą, otrzymane np. w wyniku wygaśnięcia lokaty, jak również ze zwykłego rachunku bankowego.
Kto ten podatek musi zapłacić i w jakiej wysokości?
Obowiązek podatkowy obciąża polskich rezydentów podatkowych. Podatku nie zapłacą osoby, które nie mają w Polsce swojego ośrodka interesów życiowych lub przebywają poza jej granicami więcej niż 183 dni w roku. Podatkiem od zagranicznych odsetek obciążeni są wszyscy polscy rezydenci podatkowi bez względu na metodę unikania podwójnego opodatkowania przyjętą w stosownej umowie podatkowej. Podatek ten zapłacą więc zarówno osoby pracujące np. w Irlandii, jak i w Holandii.
Podatek w Polsce pobierany jest w wysokości 19 proc. odsetek. Od tego podatku można odjąć podatek zapłacony za granicą, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć wartości podatku polskiego.Czy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą miały zastosowanie?
Owszem. Do dochodów z odsetek zastosowanie znajdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pozwalają one opodatkować odsetki zagranicznych rezydentów niższą stawką niż powszechnie stawka obowiązująca w danym kraju. Może to być 10 proc. albo 5 proc., co może być korzystne wtedy, gdy stawka podatkowa obowiązująca za granicą jest wyższa niż stawka polska.
Czy trzeba odsetki przeliczyć na złote?
Tak. Rozliczając podatek, trzeba pamiętać o uprzednim przeliczeniu kwoty odsetek oraz podatku pobranego za granicą na złote. Źródłem informacji o tych kwotach może być np. wyciąg z konta, albo oświadczenie instytucji finansowej.
Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania rocznego, a więc do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Osoby, które mają zaległość podatkową w tym zakresie, mogą ją uregulować, składając zeznanie albo jego korektę wraz z czynnym żalem.
Skąd fiskus wie o zagranicznych odsetkach?
Źródłem jest głównie informacja instytucji wypłacających ten dochód, do czego zobowiązuje ich tzw. unijna dyrektywa odsetkowa. Ponadto osoby korzystające z niedawnej abolicji podatkowej same ujawniły fakt uzyskiwania dochodów z pracy za granicą, co wiąże się z koniecznością posiadania rachunku bankowego.
* Rafał Chmielewski
prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego