Rozmowa z RAFAŁEM CHMIELEWSKIM, ekspertem podatkowym - Osoby pracujące za granicą, które uzyskują dochód z odsetek bankowych, powinny opodatkować go w Polsce. Niewiele osób to zrobiło. Pomocna może być kolejna abolicja.
EWA MATYSZEWSKA
Jednym z problemów, dotykających osoby pracujące za granicą, jest opodatkowanie ich zagranicznych odsetek w Polsce. Dlaczego?