W zeszłym roku podatnik przez kilka miesięcy pracował za granicą. Zarobione pieniądze lokował na zagranicznym koncie oszczędnościowym. Do dziś ze względu na korzystne oprocentowanie tego konta gromadzi tam środki.

- Czy z takich dopisywanych do konta odsetek należy się rozliczyć z fiskusem - pyta Piotr z Olsztyna.

Tak. Polski podatnik uzyskujący przychody kapitałowe, w tym odsetki z zagranicznych źródeł, w tym oprocentowanych kont bankowych, ma obowiązek wykazania ich w zeznaniu rocznym.

Wykazaniu w zeznaniu rocznym podlegają również te odsetki, które zostały opodatkowane w państwie, w którym zostały uzyskane. Formalnie podatnik w rocznej deklaracji nie wykazuje jednak dochodów z zagranicznych odsetek, ale jedynie należny w Polsce podatek od tych dochodów - tj. obciążony 19-proc. stawką. W deklaracji jest wykazywana kwota podatku zapłaconego od tych dochodów z odsetek za granicą, przy ewentualnym uwzględnieniu odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.

Podatnik, który uzyskał w 2008 roku również dochód z pracy, należny w Polsce podatek od zagranicznych odsetek powinien uwzględnić w zeznaniu PIT-36. W deklaracji powinien również wykazać wysokość podatku zapłaconego za granicą. W rozliczeniu będzie mógł pomniejszyć należny w Polsce podatek o kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą przeliczoną na złote. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć limitu odliczenia, zgodnie z właściwą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).