Za 2009 rok złożymy przez internet bez e-podpisu PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy nie złożą jednak elektronicznie korekty zeznania rocznego. e-PIT eliminuje błędy, które można popełnić, wypełniając tradycyjne zeznanie.
Składanie zeznań rocznych przez internet może być proste i szybkie. Mogli się już o tym przekonać podatnicy, którzy w kwietniu tego roku zdecydowali się przesłać przez internet PIT-37. Ministerstwo Finansów postanowiło pójść za ciosem i wprowadza możliwość złożenia przez internet bez zbędnych formalności również zeznań PIT-38 i PIT-39.
– Za 2009 rok będzie można złożyć elektronicznie bez e-podpisu nie tylko zeznanie roczne PIT-37, ale również zeznanie PIT-38 i PIT-39 – mówi Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.
Dzięki temu podatnicy już od 1 stycznia 2010 r. będą mogli przesyłać te trzy zeznania przez internet praktycznie za darmo. Niepotrzebny będzie do tego ani e-podpis, ani żadne zaświadczenia z urzędu (z wyjątkiem wspólnie rozliczających się małżonków).

Dobre rozwiązanie

Rozszerzenie możliwości składania zeznań rocznych przez internet o kolejne formularze PIT przyniesie korzyści podatnikom i fiskusowi. Jak mówi Arkadiusz Kwieciński z biura rachunkowego Arco, informatyzacja państwa, w tym i aparatu skarbowego, jest faktem i nie da się jej zatrzymać.
– Wprowadzenie kolejnych formularzy, które będzie można wysłać bez zbędnych formalności, oznacza z jednej strony wygodę dla podatników mających określone obowiązki fiskalne, a z drugiej także eliminację wielu błędów, które mogą być popełnione przy wypełnianiu tradycyjnych zeznań (pomyłki rachunkowe, niewypełnione pola wymagane, brak podpisu podatnika) – uważa Arkadiusz Kwieciński.
Zdaniem Ernesta Frankowskiego, doradcy podatkowego i menedżera w Deloitte Doradztwo Podatkowe, Ministerstwo Finansów podjęło słuszną decyzję, zwiększając liczbę e-deklaracji, które można złożyć bez użycia e-podpisu. Ekspert zwraca uwagę, że doświadczenia ostatniego roku, kiedy to wprowadzono możliwość elektronicznego złożenia PIT-37 bez użycia e-podpisu, pokazały, że to właśnie e-podpis ogranicza elektroniczne składanie danych do urzędów skarbowych.
– Okazało się, że rezygnacja z tego wymogu spowodowała lawinowy wzrost liczby złożonych elektronicznie deklaracji – mówi Ernest Frankowski.
Przypomnijmy, że swoje zeznania roczne przez internet za 2007 rok złożyło zaledwie 419 podatników. Zeznania za 2008 rok przesłało natomiast prawie 90 tys. podatników, mimo że – jak przypomina Cezary Przygodzki, doradca podatkowy z kancelarii Salans – podatnicy mieli tylko trzy tygodnie na skorzystanie z tej możliwości.Nieprzypadkowy wybór

Zeznanie roczne PIT-38 składają podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągnęli przychody ze zbycia akcji, natomiast PIT-39 podatnicy, którzy uzyskali przychody ze zbycia nieruchomości (i praw majątkowych) nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Jak mówi Ernest Frankowski, wybór tych deklaracji jest nieprzypadkowy.
– Są to deklaracje najczęściej składane razem z deklaracjami PIT-37 przez podatników. W ten sposób władze skarbowe eliminują sytuację, kiedy dana osoba składa część swoich deklaracji podatkowych elektronicznie, a część w formie papierowej (zakładając, że nie ma e-podpisu) – mówi ekspert z Deloitte.
Rozliczenie roczne PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przez internet będzie można przesłać od 1 stycznia 2010 r. Wystarczy, że podatnik poda sześć cech osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy) i będzie mógł wysłać e-PIT. Zeznanie wypełnimy albo przez formularz interaktywny, który będzie można pobrać ze strony internetowej e-deklaracji, lub za pomocą programu, który udostępnia resort finansów.

Powszechność e-deklaracji

Celem ministerstwa jest również upowszechnienie składania zeznań podatkowych przez internet. Arkadiusz Kwieciński przyznaje, że formularze PIT-38 i PIT-39 nie są aż tak często stosowane jak PIT-37, więc liczba złożonych drogą elektroniczną zeznań tego typu nie będzie tak spektakularna, ale raz wypracowany mechanizm będzie funkcjonował przez kolejne lata. Jego zdaniem z czasem w znacznej części e-deklaracje zastąpią tradycyjną formę rozliczania się z urzędem skarbowym.

Dwie niedogodności

Małżonkowie, którzy będą chcieli przesłać wspólne zeznanie e-PIT, będą musieli dodatkowo złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w formie papierowej. Niestety, tutaj nic się nie zmienia. Zawiadomienie składa się jednak tylko raz. Małżonkowie, którzy rozliczyli się wspólnie w e-PIT-37 za 2008 rok, nie muszą składać ponownie zawiadomienia, aby rozliczyć się przez internet za rok 2009.
Natomiast podatnik, który będzie chciał skorygować przesłany e-PIT, będzie musiał to zrobić na formularzu papierowym. Jest to pewna niedogodność, ale jak mówi Arkadiusz Kwieciński, tak jak zawierając związek małżeński, nie myślimy zazwyczaj o rozwodzie, tak składając deklarację podatkową, nie zakładamy, że będziemy ją korygować.
– Zeznanie złożone w formie papierowej też koryguje się w formie papierowej, zatem nie następuje w tym zakresie pogorszenie sytuacji podatników – uważa ekspert.Przyszłe zmiany

Rozszerzenie możliwości składania e-PIT o kolejne formularze może świadczyć o tym, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się w ogóle odstąpić od wymogu posiadania podpisu kwalifikowanego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zdaniem Ernesta Frankowskiego resort powinien pójść za ciosem i rozważyć dalsze poszerzanie możliwości składania e-deklaracji niewymagających e-podpisu.
– W Polsce dostęp do e-podpisu jest bardzo ograniczony (głównie z uwagi na znikomą ofertę wykorzystania go w sposób inny niż w ramach systemu e-deklaracji), dlatego w kolejnym kroku należy rozważyć uruchomienie analogicznego kanału składania e-deklaracji (bez e-podpisu) dla przedsiębiorców składających PIT-36 i PIT-36L – mówi ekspert.