Ponad 20 mln podatników będzie mogło przesłać PIT za 2009 rok przez internet bez e-podpisu. Z tego udogodnienia nie będą mogły jednak skorzystać osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz rozliczające się za pomocą karty podatkowej. Pierwsi składają zeznanie na formularzu PIT-28, a drudzy składają informację o wykazanych i zapłaconych w danym roku składkach na ubezpieczenie zdrowotne na formularzu PIT-16A. Ministerstwo Finansów, rozszerzając katalog formularzy, które będzie można przesyłać przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem, nie włączyło do niego tych dwóch zeznań. Ryczałtowcy i kartowicze, którzy chcieliby przesłać PIT-28 lub PIT-16A przez internet, będą musieli zeznanie podpisać e-podpisem kwalifikowanym, który kosztuje ok. 300 zł.

Popularne zeznania

Rezygnację z e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt nie przewiduje jednak wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. podobnych rozwiązań w przypadku zeznań PIT-28 i PIT-16A.

Jakie były powody rezygnacji z e-podpisu tylko dla czterech wymienionych zeznań, można wywnioskować z wypowiedzi wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Stwierdził on, że nowelizacja rozporządzenia otworzy drogę do powszechnego składania najpopularniejszych zeznań rocznych z użyciem systemu e-Deklaracje, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podatników.

A zatem resort skupił się na najpopularniejszych zeznaniach. Faktycznie, cztery formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 to najczęściej składane zeznania roczne. W rozliczeniach za 2008 rok przesłało je prawie 20 mln podatników. Jednak PIT-39 już taki popularny nie jest. W rozliczeniu za 2009 rok składany będzie po raz pierwszy.