Pięć zeznań za 2009 rok będzie można przesłać przez internet bez e-podpisu. Aby złożyć pozostałe e-PIT-y, w tym PIT-16A i PIT-28, konieczny będzie podpis elektroniczny. Dla ryczałtowców i kartowiczów rozliczenia przez internet nie będą więc tanie.
Ponad 20 mln podatników będzie mogło przesłać PIT za 2009 rok przez internet bez e-podpisu. Z tego udogodnienia nie będą mogły jednak skorzystać osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz rozliczające się za pomocą karty podatkowej. Pierwsi składają zeznanie na formularzu PIT-28, a drudzy składają informację o wykazanych i zapłaconych w danym roku składkach na ubezpieczenie zdrowotne na formularzu PIT-16A. Ministerstwo Finansów, rozszerzając katalog formularzy, które będzie można przesyłać przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem, nie włączyło do niego tych dwóch zeznań. Ryczałtowcy i kartowicze, którzy chcieliby przesłać PIT-28 lub PIT-16A przez internet, będą musieli zeznanie podpisać e-podpisem kwalifikowanym, który kosztuje ok. 300 zł.

Popularne zeznania

Rezygnację z e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt nie przewiduje jednak wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. podobnych rozwiązań w przypadku zeznań PIT-28 i PIT-16A.
Jakie były powody rezygnacji z e-podpisu tylko dla czterech wymienionych zeznań, można wywnioskować z wypowiedzi wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Stwierdził on, że nowelizacja rozporządzenia otworzy drogę do powszechnego składania najpopularniejszych zeznań rocznych z użyciem systemu e-Deklaracje, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych podatników.
A zatem resort skupił się na najpopularniejszych zeznaniach. Faktycznie, cztery formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 to najczęściej składane zeznania roczne. W rozliczeniach za 2008 rok przesłało je prawie 20 mln podatników. Jednak PIT-39 już taki popularny nie jest. W rozliczeniu za 2009 rok składany będzie po raz pierwszy.Niezrozumiała decyzja

Zeznania, które składają ryczałtowcy i rozliczający się za pomocą karty podatkowej, dotyczą prawie miliona podatników. Ernest Frankowski, doradca podatkowy z Deloitte, zwraca uwagę, że ministerstwo stopniowo i bardzo powoli rozszerza katalog deklaracji, które mogą być składane elektronicznie, w uproszczonym trybie (bez e-podpisu). Do PIT-37 będącego najpopularniejszym zeznaniem podatkowym w Polsce dołączyły deklaracje dotyczące zysków kapitałowych i działalności gospodarczej opodatkowanej PIT (liniowym i według skali podatkowej).
– Logicznym krokiem powinno być zatem dodanie do tego katalogu deklaracji PIT-28, dotyczących przychodów ewidencjonowanych (a także PIT-28/A i PIT-28/B) oraz deklaracji PIT-16A, dotyczących wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej – uważa Ernest Frankowski.
Z kolei zdaniem Cezarego Przygodzkiego, doradcy podatkowego w kancelarii Salans, brak możliwości składania tych deklaracji bez e-podpisu nie znajduje uzasadnienia. Ekspert przyznaje, że PIT-28 oraz PIT-16A są składane przez bardzo wielu podatników.
– Nie można powiedzieć, że są to sporadyczne przypadki czy też że podatnicy ci nie mają potrzeby składania tych deklaracji w formie elektronicznej. Jedynym usprawiedliwieniem może być termin składania tych formularzy (do końca stycznia) – ocenia Cezary Przygodzki.Podobnie Arkadiusza Kwiecińskiego z biura rachunkowego ARCO dziwi fakt, że Ministerstwo Finansów, podejmując decyzję o rozszerzeniu bazy e-deklaracji wysyłanych bez certyfikatu, pominęło zeznania ryczałtowe.
– Podatnicy rozliczający się w formach zryczałtowanych, a więc za pomocą formularzy PIT-28 i PIT-16A, podejmują wybór tej metody opodatkowania głównie z powodu jej prostoty i minimum formalności, jakie należy wypełnić. Wydaje się więc, że możliwość składania zeznań w formie elektronicznej bez podpisu elektronicznego byłaby kolejnym istotnym argumentem za wyborem takiego sposobu przesyłania zeznań – uważa Arkadiusz Kwieciński.
Jednak mimo to – zdaniem Ernesta Frankowskiego – należy pochwalić resort za dołączenie do katalogu e-deklaracji składanych bez e-podpisu: PIT-36 i PIT-36L, które są najpopularniejszymi zeznaniami PIT składanymi przez drobnych przedsiębiorców oraz PIT-38.

Potrzebne kolejne ułatwienia

Kierunek zmian, który obrało MF, eksperci oceniają pozytywnie. Jednak zdaniem Cezarego Przygodzkiego oprócz wspomnianego braku możliwości składania PIT-28 i PIT-16A bez e-podpisu, warto jak najszybciej wprowadzić możliwość składania PIT-23 (deklaracja w zakresie opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości). Ernest Frankowski zwraca uwagę, że istotnym i pożądanym dopełnieniem elektronicznego składania tych deklaracji byłaby możliwość także ich korygowania drogą elektroniczną. W jego opinii, można zrozumieć konieczność czekania na taką funkcjonalność (wymaga ona zapewne dużych inwestycji w systemy hurtowni danych administracji podatkowej), tym niemniej dopiero jej uruchomienie pozwoli traktować system e-Deklaracje za rozwiązanie dojrzałe z perspektywy wygody jego użytkowników.