Wprowadzenie możliwości zapisów wydatków w księgach rachunkowych na podstawie paragonów fiskalnych wymusza zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Posłowie pracują nad uproszczeniem zasad ewidencjonowania w firmach wydatków na nabycie usług taksówek, gastronomicznych i parkowania pojazdów. Projekt wprowadzający możliwość dokonywania w księgach rachunkowych zapisów takich wydatków bezpośrednio na podstawie paragonów fiskalnych bez konieczności uzyskiwania faktury jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i ma poparcie Ministerstwa Finansów.
– Jego uchwalenie spowoduje konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obecnie nie uznaje za dowody księgowe paragonów dokumentujących nabycie usług taksówek osobowych oraz usług parkowania pojazdów – zwraca uwagę Artur Kłopotowski, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak.
W ocenie eksperta wprowadzenie stosownych przepisów do rozporządzenia nie powinno nastręczyć ministrowi finansów problemów. Wystarczy uzupełnić przepis par. 14 rozporządzenia, który już teraz reguluje możliwość dokumentowania za pomocą paragonów zakupu środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych w jednostkach handlu detalicznego materiałów czy też zakupu za granicą paliwa i olejów.
– Jakkolwiek dostosowanie rozporządzenia do planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wydaje się skomplikowane, otwartą kwestią pozostaje termin jego wprowadzenia – mówi Artur Kłopotowski.
Ekspert przypomina, że praktyka pokazuje, że nie zawsze zmiany rozporządzenia nadążają za zmianą ustawy. Przykładowo nowelizacja ustawy o PIT sprzed 3 lat, dotycząca reprezentacji i reklamy, wymusiła zmianę kolumn we wzorze rozporządzenia, co jednak minister finansów uczynił z 2,5-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminu wejścia w życie znowelizowanej ustawy.
– Zakładając, że dojdzie do opóźnienia we wprowadzeniu zmian w rozporządzeniu, podatnicy nie powinni się obawiać negatywnych skutków zaistnienia takiej sytuacji – podkreśla nasz rozmówca.
Wyjaśnia, że zgodnie z Konstytucją ustawa jest wyższym aktem prawnym niż rozporządzenie. Dlatego też niewprowadzenie w terminie znowelizowanych przepisów do aktu wykonawczego, jakim jest rozporządzenie, nie będzie pozbawiać podatników prawa do uznania za koszty podatkowe paragonów dokumentujących nabycia wskazanych przez ustawodawcę usług.