Większość małych organizacji pozarządowych nie przestrzega ustawy o rachunkowości. Dlatego rozpoczną się prace, które uproszczą księgowość tych jednostek.
Na początku października na najbliższym posiedzeniu Rada Pożytku Publicznego podejmie się wprowadzenia uproszczonej księgowości organizacji pozarządowych. O tych działaniach DGP poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazane zmiany