Limit przychodów do prowadzenia ksiąg na 2010 rok wynosi 5 067 120 zł. To prawie o milion złotych więcej niż limit przypadający na bieżący rok. Zmniejszy to liczbę spółek zobowiązanych do przejścia na pełne księgi.
W przyszłym roku wiele spółek będzie mogło zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości. Wynika to z faktu, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 roku będą miały te spółki, których przychody netto w tym roku przekroczą 5 067 120 zł. Tak wysoki limit jest konsekwencją znacznego wzrostu kursu euro i zeszłorocznego podwyższenia limitu przychodów zobowiązującego do otwarcia ksiąg z 800 tys. do 1,2 mln euro.

Powrót na księgę