Bez zmian w zakresie opodatkowania zysków w spółkach komandytowo-akcyjnych spółki te nie mogą zadebiutować na giełdzie.
Niektóre spółki komandytowo-akcyjne (sp.k.a.) mogłyby stać się spółkami publicznymi. Prawo rynku kapitałowego umożliwia to, ale przeszkodą są przepisy podatkowe.
Forma sp.k.a. łączy w sobie elementy spółki osobowej (spółki jawnej) oraz kapitałowej (spółki akcyjnej). Jak mówi Beata Binek, starszy prawnik z Departamentu Transakcji i Prawa Spółek CMS Cameron McKenna, akcje sp.k.a. są przygotowane do wprowadzenia ich na giełdę.