WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W RZESZOWIE o nabyciu części nieruchomości

Każdy spadkobierca korzysta z ulgi proporcjonalnie do swojego udziału

SENTENCJA

Przy większej liczbie spadkobierców, spełniających warunki uprawniające do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia domu lub lokalu, wysokość ulgi przy nabyciu jednego domu albo jednego lokalu dotyczy łącznie wszystkich spadkobierców, a nie każdego z nich z osobna. Każdy z nich korzysta w tym przypadku z wyłączenia w części proporcjonalnej do wielkości jego udziału w dziedziczonym budynku albo lokalu.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy postanowieniem z 23 stycznia 2006 r. stwierdził nabycie spadku po zmarłym 27 września 2005 r. Spadek nabyli żona oraz dzieci zmarłego. Jedno z małoletnich dzieci nabyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W czerwcu 2007 r. pełnomocnik jednego ze spadkobierców złożył zeznanie na druku SD-3 wraz z załącznikami SD-3/A, stanowiącymi informację o pozostałych podatnikach. W zeznaniu oświadczono, że aktywa spadku stanowią nieruchomości i udziały w spółce o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Do zeznania dołączono też oświadczenie, że wszyscy spadkobiercy spełniają wymogi do skorzystania z ulgi z art. 16 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu przeczytasz więcej orzeczeń:

Nie można przywrócić terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu spadku

Nabycie udziałów w spółce nie oznacza nabycia zakładu lub jego części

Jeśli nie było podstaw do opodatkowania, decyzję można wzruszyć

Gdy podatnik nie był stroną aktu notarialnego, musi złożyć oświadczenie

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa udziału a nie rzeczy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazeta Prawna: Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych.