Najbliższa rodzina pod pewnymi warunkami zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn. Pozostali muszą się rozliczyć z fiskusem, przy czym mogą obniżyć podstawę opodatkowania albo skorzystać ze zwolnień szczególnych.

1 Sprawdź, do której grupy podatkowej należysz

Spadek czy darowizna to formy nieodpłatnego nabycia majątku, które podlegają opodatkowaniu. W przypadku podatku od spadków i darowizn najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość płaconego podatku jest to, od kogo pochodzi nabywany majątek. W tym celu nabywcy zostali przyporządkowani do grup podatkowych według stosunku łączącego ich ze zbywcą. Od tego, do której grupy podatkowej zaliczony jest nabywca, zależą wysokość stawek podatkowych, kwota wolna od podatku, a w rezultacie wysokość zobowiązania podatkowego. Dlatego podatnik, który otrzymał spadek lub darowiznę, powinien się w pierwszej kolejności upewnić, do której grupy należy. I grupa obejmuje: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadowie itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Do grupy II należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Inni nabywcy zaliczani są do III grupy podatkowej, w której obciążenia podatkowe są najwyższe.
Reklama
Od 2007 roku część osób należących do I grupy podatkowej została całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy to małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Osoby te po spełnieniu warunków formalnych nie muszą płacić podatku bez względu na to, jaka jest wartość nabytego majątku. Jeżeli jednak formalności nie dopełnią, to zapłacą podatek na ogólnych zasadach, tzn. określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
2 Zgłoś nabycie, gdy jesteś zwolniony
Podstawowy warunek skorzystania ze zwolnienia, istniejący bez względu na formę nabycia (spadek, darowizna), to poinformowanie urzędu skarbowego o nabyciu majątku. Służy do tego specjalny formularz SD-Z2. Termin na jego złożenie wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny albo uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.
Oznacza to, że w przypadku dziedziczenia w pierwszej kolejności należy uregulować sprawy spadkowe w sądzie lub u notariusza. Odpis sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia trzeba dołączyć do zgłoszenia składanego w urzędzie skarbowym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na uniknięcie podatku od spadków i darowizn.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2 Zgłoś nabycie, gdy jesteś zwolniony
3 Prawidłowo udokumentuj darowiznę
4 Określ podstawę opodatkowania
5 Złóż zeznanie podatkowe na druku SD-3
6 Skorzystaj ze zwolnienia szczególnego