Z punktu widzenia przepisów o podatku od spadków i darowizn osoby pozostające w nieformalnych związkach traktowane są tak, jak osoby zupełnie sobie obce. Niezależnie zatem od tego, czy będą one sobie dawać nawzajem prezenty (darowizny), czy też poprzez dziedziczenie testamentowe staną się spadkobiercą swego partnera, zmuszone będą z reguły do zapłaty podatku od darowizny lub spadku. Takich par nie obejmuje bowiem zwolnienie z tego podatku przeznaczone dla osób najbliższych. Obejmuje ono tylko małżonków. Ze zwolnienia takiego mogą natomiast korzystać dzieci par pozostających w nieformalnym związku (darowizny i dziedziczenie po rodzicach).

Swój, a jednak obcy

Osoby pozostające w nieformalnych związkach zaliczane są przez przepisy podatkowe do tzw. trzeciej grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn. Ma to dwie konsekwencje. Po pierwsze, w grupie tej obowiązuje najniższy limit zwolnienia z podatku. Osoby takie mogą sobie bez żadnych konsekwencji przekazywać majątek, którego wartość jest nie większa niż 4902 zł. Limit ten jest jednak rozliczany w kolejnych pięciu latach, więc stosując równy podział, można by powiedzieć, że takie zwolnienie to nie więcej niż 980,40 zł rocznie. Chociaż oczywiście w jednym roku może to być 1,5 tys. zł, a w kolejnym np. tylko 400 zł. Istotne, kiedy się ten limit przekroczy. Od nadwyżki trzeba bowiem już płacić podatek.

Po drugie, osoby takie obowiązuje najostrzejszy reżim opodatkowania z trzema stawkami podatkowymi 12, 16 i 20 proc. Stawki te stosowane są w ramach progresywnej skali podatkowej. Im większa wartość przekazanego lub odziedziczonego majątku, tym wyższa stawka i wyższy podatek (podobnie jak jest to w PIT). Dla porównania, w ramach najbliższej rodziny, gdy nie korzysta ona ze zwolnień, stosuje się stawki 3, 5 i 7 proc.