W przypadku niesformalizowanych związków trzeba liczyć się z tym, że przy otrzymaniu darowizny lub spadku po naszym partnerze zostaniemy opodatkowani według najostrzejszych reżimów podatkowych.
Z punktu widzenia przepisów o podatku od spadków i darowizn osoby pozostające w nieformalnych związkach traktowane są tak, jak osoby zupełnie sobie obce. Niezależnie zatem od tego, czy będą one sobie dawać nawzajem prezenty (darowizny), czy też poprzez dziedziczenie testamentowe staną się spadkobiercą swego partnera, zmuszone będą z reguły do zapłaty podatku od darowizny lub spadku. Takich par nie obejmuje bowiem zwolnienie z tego podatku przeznaczone dla osób najbliższych. Obejmuje ono tylko małżonków. Ze zwolnienia takiego mogą natomiast korzystać dzieci par pozostających w nieformalnym związku (darowizny i dziedziczenie po rodzicach).

Swój, a jednak obcy