Już 12 września odbędzie się kolejny egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Pierwsze egzaminy w nowej formule, które odbyły się w czerwcu 2009 r., zdało zaledwie 35 proc. kandydatów. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku należy się zapoznać z przykładowym zestawem egzaminacyjnym dostępnym wraz z odpowiedziami na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Egzaminy, które w czerwcu rozwiązywali zdający nie odbiegały w swojej formie i stopniu trudności od opublikowanych przez resort przykładów. Na co zwrócić uwagę?
Po pierwsze, na formę pytań. Po drugie, na wzorcowe odpowiedzi. Ponadto zdający podczas egzaminu powinien dokładnie przeanalizować pytania i podany w zadaniach stan faktyczny. Rozwiązania nie są bowiem zaliczane, jeżeli udzielana odpowiedz jest nie na temat lub nie odnosi się do istoty problemu. Nie wystarczy też zacytować odpowiedniego przepisu. Odpowiedź musi odnieść się do konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w zadaniu.

Forma egzaminu

Egzamin trwa cztery godziny. W tym czasie kandydat musi rozwiązać minimum sześć zadań egzaminacyjnych i odpowiedzieć na 50 pytań testowych. Weryfikacji poddawane są trzy bloki tematyczne. Aby zdać egzamin, z każdego z nich trzeba otrzymać co najmniej 60 proc. maksymalnej liczby punktów. Za rachunkowość można otrzymać maksymalnie 130 punktów za 30 pytań testowych i od trzech do sześciu zadań sytuacyjnych. W bloku podatki maksymalnie można zdobyć 60 punktów, odpowiadając prawidłowo na 10 pytań testowych i dwa do czterech zadań sytuacyjnych. Natomiast ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego pozwolą na zdobycie 40 punktów, pod warunkiem że kandydat odpowie na 10 pytań testowych i na jedno do trzech zadań, które mogą się pojawić na egzaminie.

Aby zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu należy pamiętać o sposobie oceny pytań testowych. Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje dwa punkty. Za brak odpowiedzi zero punktów. Natomiast zła odpowiedź oznacza utratę punktu. Z kolei zadania są punktowane indywidualnie. Informacje na ten temat są ogłaszane na egzaminie.