Wybór programu komputerowego to dylemat każdej firmy rozpoczynającej działalność gospodarczą. Decyzja w tym zakresie musi być dobrze przemyślana, może mieć bowiem wpływ na prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń z fiskusem.

Dostępność serwisu

Według Wioletty Kuśmierskiej, kierownika Działu Księgowości spółki Bogacki, Seredyński Wójciak i Partnerzy, podstawowym kryterium wyboru oprogramowania jest jego funkcjonalność i elastyczność. Oznacza ona możliwość takiej konfiguracji systemu, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom firmy.

– Ważne jest, aby system miał możliwość integracji z innymi systemami informatycznymi lub aplikacjami już funkcjonującymi w firmie, w szczególności takimi, których stosowanie wymusza obowiązujące prawo – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że dostawca dobrego oprogramowania powinien gwarantować możliwość rozbudowy systemu informatycznego o nowe moduły projektowane przy udziale użytkownika, tak by dopasować ich dodatkową funkcjonalność do specyficznych potrzeb odbiorcy.

Wioletta Kuśmierska uważa również, że jednym z najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania, jest forma i jakość wsparcia technicznego zapewnianego przez producenta i jego sieć dystrybutorską i serwisową. Należy zwracać uwagę na dostępność (opiekun serwisowy firmy, asysta telefoniczna, tzw. help-desk internetowy) i łatwość kontaktu z przedstawicielami serwisu oraz na ich fachowość. W przypadkach systemów wymagających bezpośredniego, ciągłego nadzoru dobrym rozwiązaniem jest zdalny dostęp serwisu poprzez łącze internetowe, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego bezpieczeństwa danych.

– Przy spełnieniu wszystkich tych wymagań system informatyczny powinien być również ekonomiczny – twierdzi ekspert ze spółki Bogacki Seredyński Wójciak i Partnerzy. Wyjaśnia, że oznacza to, że program powinien realizować w zadowalający sposób wymaganą przez użytkownika funkcjonalność przy jak najniższych kosztach eksploatacji, liczonych w dłuższym przedziale czasu.