W ostatnim czasie wśród księgowych pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu bez egzaminu. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że certyfikat bez egzaminu można uzyskać bez-terminowo. Wątpliwości były związane z terminem 30 czerwca 2010 r., który przewidywała nowelizacja ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. Przepis przewidujący możliwość uzyskania certyfikatu bez egzaminu został jednak uchylony w kolejnej nowelizacji ustawy z 18 grudnia 2008 r. Jak wyjaśniło MF, aktualnie nie obowiązuje (i nie planuje się jego wprowadzenia) żaden przepis przewidujący ograniczenia czasowe w uzyskiwaniu certyfikatu księgowego bez egzaminu. Kto zatem może uzyskać uprawnienia bez egzaminu?

Dominika Dąbrowska, księgowa w FPA Group, wyjaśnia, że zgodnie z art. 76b ustawy o rachunkowości, aby uzyskać certyfikat księgowy bez egzaminu, należy udokumentować: trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, lub podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych, poprzedzone studiami magisterskimi lub równorzędnymi.