Ulga mieszkaniowa w PIT nie ma zastosowania przy zamianie nieruchomości innych niż mieszkaniowe.
ORZECZENIE
Właściciele działek dokonali ich zamiany na prawo użytkowania wieczystego działki oraz prawo własności działki zabudowanej magazynem. Przychód z zamiany przeznaczyli na realizację własnych celów mieszkaniowych, czyli zakupili mieszkanie, by skorzystać z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT (obowiązującej przy zakupie nieruchomości do końca 2006 roku).