Podatniczka zamieniła mieszkanie na większe z dopłatą 20 tys. zł. Nie wie, czy taką transakcja podlega opodatkowaniu PIT.

Według Krzysztofa Rembierza, konsultanta w Accreo Taxand, zamiana nieruchomości podlega opodatkowaniu PIT. Ponieważ przychód stanowi wyłącznie wartość zamienianej nieruchomości, to dokonana dopłata nie będzie wpływać na wysokość opodatkowania PIT.

Jeżeli czytelniczka nabyła zamieniane mieszkanie po 31 grudnia 2008 r., to uzyskany przychód powinna wykazać w zeznaniu PIT-39. W przypadku, gdy zamiana nastąpiła w tym roku, to czytelniczka będzie musiała złożyć zeznanie do 30 kwietnia 2011 r.

– Uzyskany przez czytelniczkę dochód podlega opodatkowaniu, chyba że spełnione są wymogi do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla podatników, którzy w ciągu dwóch lat od zbycia nieruchomości uzyskane środki przeznaczyli na własne cele mieszkaniowe – podpowiada Krzysztof Rembierz.

Ekspert dodaje, że jeżeli zamieniane mieszkanie zostało nabyte w okresie od 2007 do 2008 roku, to opodatkowanie osiągniętego dochodu będzie uzależnione od tego, czy podatnik korzystał z tzw. ulgi meldunkowej. Jeżeli czytelniczka nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi, to musi wykazać podatek do zapłaty w poz. 193 deklaracji PIT-36.

– W przypadku gdy mieszkanie zostało nabyte przed 2007 rokiem, a uzyskane ze zbycia środki podatniczka przeznaczyła na zakup nowego mieszkania, to również może być uprawniona do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W przeciwnym przypadku będzie musiała złożyć deklarację PIT-23 oraz odprowadzić należny podatek – stwierdza nasz rozmówca z Accreo Taxand.

Na koniec ważna uwaga, jeżeli zamiana mieszkania następuje po upływie pięciu lat od końca roku, w którym zostało nabyte, to nie podlega opodatkowaniu PIT.