Podatnik, który sprzedał mieszkanie nabyte w 2009 roku i korzysta z ulgi mieszkaniowej, informację o zwolnieniu z podatku wykazuje w rocznym PIT-39.
Osoby, które kupiły nieruchomości w 2009 roku i w tym samym roku je sprzedały lub teraz planują ich sprzedaż, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W uproszczeniu polega ona na tym, że podatnik, który pieniądze ze zbycia mieszkania przeznaczy na inny cel mieszkaniowy, np. kupno w ciągu dwóch lat domu, nie będzie musiał płacić 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych.
Pojawia się pytanie, czy podatnik musi składać w urzędzie skarbowym oświad- czenie, że chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej?