Podatnik, który sprzedał mieszkanie nabyte w 2009 roku i korzysta z ulgi mieszkaniowej, informację o zwolnieniu z podatku wykazuje w rocznym PIT-39.
Osoby, które kupiły nieruchomości w 2009 roku i w tym samym roku je sprzedały lub teraz planują ich sprzedaż, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. W uproszczeniu polega ona na tym, że podatnik, który pieniądze ze zbycia mieszkania przeznaczy na inny cel mieszkaniowy, np. kupno w ciągu dwóch lat domu, nie będzie musiał płacić 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych.
Pojawia się pytanie, czy podatnik musi składać w urzędzie skarbowym oświad- czenie, że chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej?
Katarzyna Matykiewicz, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, odpowiada, że nie. Zdaniem eksperta ustawodawca, przywracając ulgę mieszkaniową od 1 stycznia 2009 r., postanowił odstąpić od rygorystycznego wymogu – jak składanie w określonym terminie oświadczeń o uldze mieszkaniowej. Wprowadził jedynie obowiązek złożenia przez podatników, którzy mają zamiar skorzystać z ulgi mieszkaniowej, zeznania rocznego PIT-39 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku.
Jeśli podatnik sprzedał mieszkanie w 2009 roku, które nabył w ubiegłym roku, i będzie korzystał z ulgi mieszkaniowej, zwolnienie to wykaże w PIT-39 składanym do 30 kwietnia 2010 r.
– W zeznaniu podatnik wykazuje w części D dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i należny podatek od dochodu, do którego nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa lub dochody, które są zwolnione ze względu na ulgę mieszkaniową – wyjaśnia Katarzyna Matykiewicz.
Dodaje, że jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w pełni przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego.
Ekspert ostrzega, że w przypadku niewydatkowania przychodu na określony cel mieszkaniowy, podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania rocznego PIT i do zapłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
71 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok