TRZY PYTANIA DO... ADAMA KĘSIKA, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach daje możliwość pobierania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) wyższej opłaty z tytułu nadzoru, od spółek audytorskich. Czy rada zdecyduje się na taki krok?
– Moim zdaniem dotychczasowa praktyka różnicująca wysokość ponoszonej przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych opłaty w zależności od udziału przychodów z czynności rewizji finansowej w ogólnej kwocie przychodów była właściwa. Nie widzę powodów do zwiększania obciążeń z tytułu opłat od nadzoru. Mam nadzieję, że Komisja Nadzoru Audytowego nie będzie ingerowała w samodzielne decyzje samorządu, dotyczące wysokości ustalania opłaty z tytułu nadzoru.
● Czyli samorząd pozostawi opłatę na dotychczasowym poziomie, mimo że będzie oddawał 20 proc. wpływów do budżetu państwa z tytułu badania spółek zainteresowania publicznego?