Rozliczenie za 2008 rok złożyła zbliżona liczba podatników jak za rok poprzedni. Podatnicy częściej wykazywali nadpłatę podatku, co wynikało z korzystania z ulg. Największym powodzeniem cieszyły się ulga prorodzinna i internetowa.
SONDA
W rozliczeniu PIT za 2008 rok podatnicy najczęściej korzystali z ulgi prorodzinnej, internetowej i rehabilitacyjnej. W zeznaniach dominowały nadpłaty podatku. Podatnicy coraz chętniej przekazywali 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Takie wnioski płyną z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Liczba składanych PIT

Podsumowanie akcji PIT za 2008 rok nie jest jeszcze ostateczne, bo w urzędach skarbowych nadal trwa wprowadzanie danych z deklaracji podatników do systemu Poltax. Ze wstępnej analizy już wprowadzonych zeznań wynika, że liczba podatników, którzy złożyli PIT za 2008 rok, jest podobna do tej z rozliczenia za 2007 rok.
Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu wskazuje, że z danych otrzymanych z urzędów skarbowych woj. opolskiego wynika, że do 30 kwietnia podatnicy złożyli 341 022 zeznania PIT za 2008 rok. W rozliczeniu za 2007 rok złożono 346 813 zeznań.
Jednak nadal trwa wprowadzanie zeznań do systemu Poltax oraz wpływają korekty deklaracji.
– W sierpniu lub wrześniu będziemy mogli podsumować wpływ zeznań podatkowych na terenie woj. opolskiego (podobnie jak w całym kraju) – podkreśla Agnieszka Jóźwin-Dalecka.
Również Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze podaje, że do 13 urzędów skarbowych woj. lubuskiego, które obsługują osoby fizyczne, wpłynęły w sumie według obecnie dostępnych danych 368 392 zeznania podatkowe za rok 2008 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38). Za rok 2007 do tych samych urzędów skarbowych wpłynęło 398 926 zeznań.
– Ostateczna liczba zeznań z pewnością będzie większa, co odpowiednio zmieni wynikające z nich wielkości – np. wysokość podatku należnego, sumę przypisów i odpisów – mówi Andrzej Pieczko.Korzystanie z ulg

Z naszych informacji wynika, że w 2008 roku największą popularnością cieszyły się ulgi: prorodzinna, internetowa i rehabilitacyjna.
Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach wylicza, że podatnicy rozliczający się z PIT najczęściej korzystali z ulgi z tytułu: wychowania dzieci – 28 proc. podatników, użytkowania internetu – 13 proc., wydatków rehabilitacyjnych – 12 proc.
Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie dodaje, że porównując dane z rokiem 2007, zauważa się ponad 30-proc. wzrost liczby zeznań z wykazaną ulgą na internet.

Nadpłaty i dopłaty

Dzięki wykorzystanym ulgom i odliczeniom podatnicy w deklaracjach za 2008 rok częściej wykazywali nadpłatę podatku niż jego dopłatę. Agnieszka Dziura z Izby Skarbowej w Rzeszowie stwierdza, że w przeważającej większości składanych zeznań podatnicy wykazywali nadpłatę. Największe kwoty odliczeń wynikają z ulgi prorodzinnej, ogromnym powodzeniem cieszyła się również ulga internetowa.
– Dzięki uproszczeniu procedury przekazywania 1 proc. podatku podatnicy coraz chętniej korzystają z tej możliwości. W ubiegłym roku po raz pierwszy urzędy skarbowe przekazywały 1 proc. podatku, a w zeznaniu wystarczyło wskazać nazwę organizacji i jej numer KRS – tłumaczy Agnieszka Dziura.
Podobne dane są w woj. łódzkim. Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi podkreśla, że co roku rośnie liczba podatników przekazująca 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
– W 30 proc. zeznań za rok 2008 odnotowano przekazanie 1 proc. podatku na łączną kwotę 19 692 806 zł. Za 2007 rok było to 22 proc. na kwotę 14 900 000 zł – wylicza Agnieszka Pawlak.Błędy w zeznaniach

Mimo już kilkunastoletniego doświadczenia w wypełnianiu zeznań, podatnicy popełniają ciągle te same błędy w składanych deklaracjach.
Według informacji Moniki Sali-Szczypińskiej z Izby Skarbowej w Krakowie te najczęściej pojawiające się błędy to: podawanie NIP płatnika zamiast własnego; brak podpisu; brak aktualnych danych (niezgodne dane podatnika z bazą Poltax); niedołączanie załączników do zeznania (brak załączników); stosowanie niewłaściwych formularzy (z lat poprzednich) oraz błędy rachunkowe.
– Pojawiające się w zeznaniach błędy rachunkowe najczęściej polegają na: błędnie wyliczonej wysokości podatku należnego i wykazanej kwocie wpłaconych zaliczek, niewłaściwym odliczaniu składek zdrowotnych, przekraczaniu limitów ulg lub nieprawidłowym rozliczaniu ulg – podaje Monika Sala-Szczypińska.
Podobne dane zebrała dla nas Małgorzata Komecka z Izby Skarbowej w Szczecinie, która wyjaśnia, że nieprawidłowości w zeznaniach powtarzają się co roku.
25,1 mln
osób rozliczyło się z PIT za 2007 rok w zeznaniach składanych do końca kwietnia