Z powodu błędów około 50 tys. podatników, którzy przesyłali e-PIT-37 za 2008 rok bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, miało kłopot z przesłaniem zeznania.
Podatnikom przesyłającym e-PIT-37 za 2008 rok bez e-podpisu najwięcej problemów przysporzyła weryfikacja danych niezbędnych do wysłania zeznania – informuje Ministerstwo Finansów. Takie kłopoty miało 45 tys. 334 podatników. Nie oznacza to jednak, że tylu podatników nie przesłało swojego zeznania. Najczęściej wystarczyło poprawić dane identyfikacyjne i przesłać zeznanie ponownie. Zdarzało się jednak, że podatnicy, którzy poprawili dane, i tak nie mogli złożyć zeznania. Nie ma jednak informacji, które określają, ile osób nie mogło z tego powodu wysłać e-PIT-37. Przypomnijmy, że w rozliczeniu za 2008 rok podatnicy mogli przesłać e-PIT-37 bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. E-podpis zastąpiło sześć danych identyfikacyjnych.
Z informacji resortu wynika również, że 1097 prób zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ w systemie znajdowało się już zeznanie od podatnika z takim NIP. Jeśli podatnik przesłał zeznanie i zorientował się, że popełnił błąd, nie mógł kolejnego zeznania (korekty) przesłać przez internet. Kolejne 7499 prób zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niezgodność ze schematem (xsd), który został określony w rozporządzeniu ministra finansów. W praktyce taki błąd powodowało wpisanie złego formatu daty urodzenia. Wszystkich nieudanych prób wysłania zeznań rocznych drogą elektroniczną było ponad 50 tys.
82 tys. podatników złożyło jednak e-PIT-37 przez internet bezbłędnie.