Podatnicy, którzy do końca 2008 roku nabyli prawo do ulgi meldunkowej, mogą z niej korzystać. Zdaniem resortu finansów, dla tej ulgi wystarczyło do końca 2008 roku nabyć nieruchomość. Zameldować można się w dowolnym momencie i prawa do ulgi podatkowej się nie straci

Ulga meldunkowa zniknęła z przepisów ustawy o PIT od 1 stycznia 2009 r. Jednak nadal mogą z niej korzystać przy sprzedaży nieruchomości podatnicy, którzy do końca 2008 roku nabyli prawo do tej ulgi.

Jak wyjaśniło Gazecie Prawnej Ministerstwo Finansów, aby z tej ulgi korzystać, wystarczyło, że podatnicy do 31 grudnia 2008 r. nabyli mieszkanie lub dom. Meldunek mógł nastąpić już po tej dacie. Ważne, aby podatnik przed dniem sprzedaży nieruchomości był w niej zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.

Z odpowiedzi dla GP przesłanej przez resort finansów wynika, że uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zastąpienie ulgi meldunkowej zwolnieniem z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości w przypadku wydatkowania w okresie dwóch lat przychodu uzyskanego ze zbycia na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Nowelizacja ta zawiera w przepisach przejściowych odpowiednie regulacje gwarantujące podatnikom prawa nabyte do zlikwidowanej ulgi meldunkowej.

Reklama

Zgodnie z nimi do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., będą miały zastosowanie zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r., w tym także dotyczące ulgi meldunkowej.

Jaki warunek wprowadził ustawodawca, by podatnik mógł skorzystać z ulgi meldunkowej (w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.) ? Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc skorzystać z ulgi meldunkowej przy odpłatnym zbyciu nieruchomości nabytej do końca 2008 roku ? Czy wg nowelizacji będzie można się zameldować w dowolnym momencie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.