Podatnik, który sprzedaje nieruchomość kupioną po 1 stycznia 2009 r., nie może skorzystać z ulgi meldunkowej.
INTERPRETACJA
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy ma zastosowanie ulga meldunkowa. W przypadku rozpatrywanym przez warszawską izbę, podatnik 6 stycznia 2009 r. nabył aktem notarialnym mieszkanie. W czerwcu 2009 r. zamierza je sprzedać. Chciałby skorzystać z ulgi meldunkowej.