W sierpniu 2007 r. wyrokiem sądu (odbyło się postępowanie spadkowe) podatnik otrzymał w spadku połowę własnościowego mieszkania po babci. Druga część mieszkania należała do żyjącego dziadka, który był współwłaścicielem mieszkania. Przed otrzymaniem spadku podatnik był w mieszkaniu zameldowany przez ponad sześć lat. W marcu 2008 r. mieszkanie zostało sprzedane.

- Czy mogę skorzystać z ulgi meldunkowej i czy w związku z tym muszę do 30 kwietnia 2009 r. złożyć oświadczenie o tej uldze? Czy dziadek będzie musiał zapłacić PIT - pyta pan Kamil z Krakowa.

W opisanej sytuacji podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej.

Warto postarać się o zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy, które potwierdzi okres zameldowania w sprzedawanym mieszkaniu. Podatnik, który przy sprzedaży nieruchomości chce skorzystać z ulgi meldunkowej, musi w urzędzie skarbowym złożyć oświadczenie, w którym poinformuje, że spełnia warunki do tego zwolnienia. Aby złożyć to oświadczenie, wystarczy, że podatnik napisze pismo zaadresowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym wskaże, że sprzedając nieruchomość, korzysta z ulgi meldunkowej, bo w zbywanej nieruchomości był zameldowany ponad 12 miesięcy.

Przepisy ustawy o PIT przewidują określony termin na złożenie zawiadomienia o uldze meldunkowej. Zgodnie z nimi podatnik, który chce skorzystać z tego zwolnienia, powinien stosowne oświadczenie złożyć w terminie 14 dni od momentu zbycia nieruchomości. Jednak ten termin został przedłużony rozporządzeniem ministra finansów. Podatnicy, którzy sprzedali mieszkanie lub dom w 2008 roku i korzystają z ulgi meldunkowej, zawiadamiają urząd skarbowy o tym fakcie najpóźniej 30 kwietnia 2009 r., czyli w terminie rocznego rozliczenia PIT za 2008 rok.

Jeśli chodzi o obowiązki PIT dziadka, to jeśli od momentu nabycia mieszkania do jego sprzedaży minęło pięć lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie), nie będzie trzeba płacić PIT od dochodu ze sprzedaży części mieszkania należącego do dziadka podatnika.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz.U. nr 59, poz. 361).