Rozmawiamy z MACIEJEM HADASEM, doradcą podatkowym w Grant Thornton Frąckowiak - Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi meldunkowej do końca 2008 roku, nadal korzystają z niej przy sprzedaży nieruchomości. Osoby, które kupiły nieruchomości po 1 stycznia 2009 r. przy sprzedaży korzystają z ulgi mieszkaniowej.
Od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r. w ustawie o PIT obowiązywała ulga meldunkowa. Na czym ona polegała?
- Istotą tej ulgi było zwolnienie z podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży domu lub mieszkania, pod warunkiem że podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Dodatkowo, by móc z tego zwolnienia skorzystać, podatnik musiał złożyć w swoim urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia.