To już pewne. Spółki komandytowe zostaną objęte CIT, a więc w wielu wypadkach daninę zapłacą i spółka, i wspólnicy. Większość pomysłów na uniknięcie dwukrotnego opodatkowania nie będzie skuteczna – twierdzą eksperci.
Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostaną co do zasady opodatkowane CIT. Wczoraj, 30 listopada, czyli w ostatniej chwili nowelizacja w tym zakresie powinna była zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. To samo dotyczy drugiej nowelizacji – zawierającej przepisy o tzw. estońskim CIT. Do chwili oddania gazety do druku tak się nie stało.
Dla spółek komandytowych zmiana oznacza podwójne opodatkowanie – raz na poziomie spółki (CIT), i drugi raz na poziomie wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy (PIT lub CIT).