Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli obrót wyższy niż 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe będą publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Jak dowiedział się DGP, już za ten rok, czyli do końca 2021 r.
Nowy obowiązek wynika z art. 27c ustawy o CIT dodanego przez nowelizację ustaw o podatkach dochodowych z 28 września 2020 r. (Dz.U. poz. 2123).
Dorota Bokszczanin-Domalewska, starszy menedżer w dziale doradztwa prawno -podatkowego w PwC, zwracała uwagę, że z powodu braku przepisów przejściowych nie wiadomo, kiedy powinna być opublikowana pierwsza informacja o strategii podatkowej. – Skoro wchodzi ona w życie od początku 2021 r., a prawo nie działa wstecz, to nowy obowiązek należy wypełnić do końca 2022 r. za rok podatkowy 2021 (lub zaczynający się po tej dacie, jeśli jest inny niż kalendarzowy) – uważała ekspertka.