Preferencja dla tych, którzy zechcą zautomatyzować stanowiska pracy, będzie dotyczyć wydatków poniesionych na ten cel w latach 2021–2025. Podatnicy będą mogli je jednak rozliczyć jeszcze przez sześć lat – do 2031 r.
Poinformowała o tym Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami. Potwierdziła, że ulga będzie dotyczyła leasingu, który również będzie można rozliczać przez 11 lat. Podkreśliła jednak, że preferencja będzie dotyczyć tylko nowych robotów.
O planach wprowadzenia od 2021 r. nowej ulgi prorozwojowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych informowaliśmy już w rozmowie z wiceministrem rozwoju Krzysztofem Mazurem („Ulga na robotyzację będzie funkcjonowała przez pięć lat” DGP nr 174/2020).