Z 16 do 5 zmniejszy się liczba naczelników urzędów celno-skarbowych, którzy mogą blokować konta podatników. Analogiczna redukcja nastąpi w przypadku dyrektorów izb administracji skarbowej, którzy mają uprawnienia do wydawania zgody np. na wypłatę wynagrodzeń z zablokowanych rachunków.
Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia. Ma ono zastąpić obecnie obowiązujące z 27 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 422 ze zm.).
Minister finansów musi wydać nowe rozporządzenie, bo w ordynacji zmienił się przepis stanowiący delegację ustawową (uchylony został art. 119zze).
Obecny art. 119zma umożliwia upoważnienie innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa KAS w zakresie:
■ blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego,
■ wykonywania analizy ryzyka dotyczącego tych podmiotów,
■ żądania uzupełnienia informacji przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe (SKOK-i),
■ dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia skarbowego.
Z projektowanego rozporządzenia wynika, że zmniejszona z 16 do 5 zostanie liczba naczelników urzędów celno-skarbowych upoważnionych do przekazywania bankom i SKOK-om żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (ograniczenia zakresu blokady i jej uchylenia) oraz przedłużenia blokady (zmiany zakresu blokady i jej uchylenia). Na liście znajdą się naczelnicy: Dolnośląskiego UCS we Wrocławiu, Łódzkiego UCS w Łodzi, Mazowieckiego UCS w Warszawie, Podlaskiego UCS w Białymstoku i Wielkopolskiego UCS w Poznaniu. Dostaną oni też większe uprawnienia niż dotychczas, w tym możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje na podstawie art. 119zs par. 1 ordynacji podatkowej, np. o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego.
Z 16 do 5 zmniejszy się też liczba dyrektorów izb administracji skarbowej upoważnionych do wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza ordynacji podatkowej, np. dotyczących zgody na wypłatę wynagrodzeń z zablokowanego rachunku. Mają to być dyrektorzy IS we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, w Białymstoku i w Poznaniu.
Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa KAS z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych