Organy nie zwracają z urzędu kosztów egzekucyjnych wyegzekwowanych na podstawie decyzji wymiarowej, która została później uchylona przez sąd – twierdzi Fundacja Praw Podatnika. Resort finansów zaprzecza. A podatnicy nie wiedzą nawet, że powinni dostać te pieniądze z powrotem.
Niewiedza podatników nie dziwi. Zwłaszcza że o tym, iż koszty egzekucyjne powinny w takiej sytuacji wrócić do podatnika, i to z oprocentowaniem, nie wiedzą również niektórzy pełnomocnicy procesowi. Nie monitorują więc, czy pieniądze te faktycznie są zwracane.
– Źródłem tej niewiedzy jest brak znajomości aktualnego stanowiska sądów administracyjnych w tej kwestii – komentuje Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak & Wspólnicy.